EFFECT-K

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

EFFECT - K


Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K 2 O) : % 10

UYGULAMA ZAMANI VE DOZLARI

Yaprak Uygulaması: Bitkinin her döneminde 100-250cc/100 lt su

Damlama Sulama Sistemi : Bitkinin her döneminde ilk uygulamada 1-2 lt/dekar; devamında her sulamada 0.5 lt/da toplamda 4-5 lt/da kullanılabilir.

UYARILAR

* Başka ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda üretici firma doğacak zarardan sorumlu değildir.

* Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.

* Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

* Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

* Orijinal ambalajında +40 °C ile 0°C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

* Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.