SPRING-Ca 14.6.24 (7CaO)

EC FERTILIZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Spring-Ca 14-6-24 + (7 CaO)


GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)

Toplam Azot (N) : % 14

Amonyum Azotu (N) : % 2

Nitrat Azotu (N) : % 12

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P 2 O 5 ) : % 6

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P 2 O 5 ) : % 6

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K 2 0) : % 24

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (Ca0) : % 7

Klor içeriği : %0,1

KULLANIM DOZLARI VE ÖNERİLER

Topraktan Uygulama;

Sera ve Bahçe Bitkilerinde, Büyüme Dönemi Süresince 0,5 - 3.0 kg/da/gün arası dozda kullanılabilir.

Yapraktan Uygulama;

Genel olarak yaprak uygulamalarında Büyüme Dönemi Süresince 200-250 gr/100 Lt su arası dozda kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

* Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

* Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

* Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

* Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

* Orijinal ambalajında +40 O C ile 0 O C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

* Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz .

 * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.